KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sürekli iyileştirmeler üzerinde çalışıyoruz;

 • Önleyici çalışıyoruz ve çalışma ortamı konularının yönetiminde sistematik bir yaklaşım benimsiyoruz.
 • Çalışanlarımızı doğal çevre ve çalışma ortamı ile ilgili konularda bilgilendiriyor ve eğitiyoruz, sürekli iyileştirmeler uygulama çabalarımıza çalışanlarımızı da dahil ediyoruz.
 • Tüm üretim birimlerimizde ISO 14001’e uygun sertifikalı çevre yönetim sistemleri sunmaya kendimizi adadık.

İlgili yasalara ve diğer şartlara uyarız; 

 • Faaliyetlerimizi ilgili çevre ve çalışma ortamı mevzuatına uygun olan bir şekilde gerçekleştiririz.

Doğal kaynakları etkin kullanıyoruz;

 • Enerjinin, suyun, hammaddelerin ve diğer doğal kaynakların etkin kullanımı faaliyetlerimizin belirleyici özelliklerin biri olmaktır.

Emisyonları azaltır ve riskleri en aza indiririz;

 • Üretim tesislerimiz ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atık ve emisyonları en aza indirmek için çok çalışıyoruz. Amacımız atıkları mümkün olduğunca etkin ve verimli bir şekilde geri dönüştürmektir.
 • Kazaları kontrolsüz emisyonları ve tehlikeli kimyasallara maruz kalmayı önlemek için çalışıyoruz.

Çevreye duyarlı ürünler sunuyoruz;

 • İklim etkilerini azaltmaya yardımcı olan yüksek kaliteli, enerji verimli ürünler ve çözümler sunuyoruz.
 • Çevresel konulara bütünsel yaklaşımımız sadece ürün geliştirme çalışmalarımıza değil aynı zamanda malzeme seçimimiz, nakliye alternatifleri, ürün işlevselliği ve bir ürünün kullanım ömrünün sonunda geri dönüşüm potansiyeline de rehberlik etmektedir.

İş ortaklarımızdan talepte bulunuyoruz;

 • Tedarikçileri, müteahhitleri ve nakliye ortaklarını seçerken çevre ile ilgili düşünceleri ve kurumsal sosyal sorumluluk konuları aldığımız kararlara dahil ediyoruz.

İyi bir çalışma ortamı sunuyoruz;

 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz her yerde çalışma ortamı açısından yüksek bir standart sunuyoruz.
 • Çalışanlarımızın çalışmalarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütmelerini sağlamak için risk analizleri, eğiti ve diğer önleyici tedbirleri kullanıyoruz.

 

Verdiğimiz Bilgilerde açık ve Şeffafız;

 • Sürdürebilir kalkınmadaki ilerlememizi bildirme şeklimiz konusunda açık ve objektif ve bunu yapmak için belirlenmiş uluslararası yönergeleri takip ediyoruz.

Müşterilerimiz bize güvenebilir;

 • Temel ilkemiz, tüm müşterilerimizin bize ve ürünlerimize her zaman tam güve duyabilmeleridir. Bu nedenle, Grubun kurum kültürünün ve günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak kaliteye bu kadar çok önem veriyoruz.
 • Kalite güvencesi, Grubun gelecekteki gelişimi için çok önemli bir rol oynar ve müşterilerimizin Flex Academy’nin ürün ve hizmetlerinin seçiminde belirleyici bir faktördür.
 • Müşteri kalite beklentilerini karşılamalı ve mümkün olduğunca bunları aşmalıyız.

Hedefimizi ‘Sıfır Hata’ olarak belirledik;

 • Kalite Kontrol, tüm süreçlerimizde her aşamada ‘Sıfır Hata’ prensibine dayanmaktadır.
 • Geliştirme çalışması, müşteri beklentilerini doğru şekilde karşılayan ve ‘Sıfır Hata’ ilkesine göre üretilebilecek ürünler yaratmayı amaçlamaktır.
 • ‘Sıfır Hata’ ilkesi satın alma, üretim, dağıtım ve hizmete entegre edilmelidir. İlkenin doğrulanabilir olması gerekir.

Sürekli iyileştirmeler üzerinde çalışıyoruz;

 • Çalışanlarımıza kalite konularında eğitim verilir ve sürekli iyileştirmeler uygulama çalışmalarında aktif rol alma sorumluluklarını paylaşırlar.
 • İkincisi, insanları ve çevreyi korumak için aldığımız önlemlerin ikincisi olarak, bir hata veya kusur tespit edildiğinde veya bir hata veya kusur oluşma riski olduğunda kalite konularına öncelik verilir.
 • DMD, operasyonlarının iyi organize edilmesini ve iyi şekilde yürütülmesini sağlamak için sistematik olarak çalışır. Üretim birimlerimizdeki kalite sistemlerinin ISO 9001 veya eşdeğer bir kalite yönetim sistemine uyması için sertifikalandırılır.

Tedarikçilerimizden talepler alıyoruz;

 • Grubun dış ortaklardan veya taşeronlardan satın aldığı ürün ve hizmetlerle ilgili kalite kriterleri, kendi operasyonlarımızın yerine getirmesini istediğimiz kriterlere uygun olmalıdır.
 • Her hangi bir anlaşmayı imzalamadan önce bir tedarikçinin kalite yönetim sistemi süreçleri değerlendirilir. Kalite kriterlerimizi açıkça belirtiriz ve uygunluğu belirlemek için düzenli değerlendirmeler yaparız.
 • Piyasanın ve bireysel müşterilerin DMD’nin ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesiyle ilgili algılarını düzenli olarak değerlendirilir ve sonuçları belgeleriz. Bu değerlendirmelerin sonuçlarına hızlı tepki veriyoruz.